Üldinfo

Enduuro.ee privaatsuseeskirjas selgitatakse, mis andmeid me kogume ja milleks neid kasutame ja kuidas töötleme.

1.2 Isikuandmed on andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, mis väljendavad selle isiku füüsilisi, psüühilisi, füsioloogilisi, majanduslikke, kultuurilisi või sotsiaalseid omadusi, suhteid ja kuuluvust.

1.3   Isikuandmete töötlemine on iga isikuandmetega tehtav toiming, sealhulgas isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine, väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine või mitu eeltoodud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist või kasutatavatest vahenditest.

1.4 Käesolev privaatsuspoliitika (edaspidi – Privaatsuspoliitika) määratleb tingimusi, millest on kohustatud kinni pidama kõik veebilehe enduuro.ee (edaspidi – Veebileht) külastajad (edaspidi – Külastajad).

1.5 Loetakse, et Külastaja on tutvunud ja väljendanud enda nõusolekut Privaatsuspoliitikast kinni pidada siis, kui ta on külastanud veebilehte, liitunud sellega ja (või) soetab endale Veebilehel müüdava toote. Külastaja, kes ei ole nõus mõne Privaatsuspoliitika sättega, kaotab õiguse külastada veebilehte, liituda sellega ja kasutada kõiki ja (või) mõnda Veebilehel osutatavatest teenustest.

2. Millist informatsiooni me kogume?

Pakkudes Teile veebilehel teenuseid, võib Teenuse osutaja koguda, talletada ja kasutada järgnevalt kirjeldatud isikuandmeid:

informatsioon, mida palub esitada enduuro.ee (edaspidi – Teenuse osutaja), registreerudes ja (või) ostes Veebilehelt, kaasa arvatud nimi, e-posti aadress, mobiiltelefoni number jm tellimuse esitamiseks ja kauba kättetoimetamiseks vajalikud andmed;

 • informatsioon Teie  külastuste ning ostude kohta Veebilehel; 
 • igasugune muu informatsioon, mida Te võite meile esitada igal ajal, kasutades meie Veebilehte, osutatavaid teenuseid või suheldes meiega.

 

3. Teie isikuandmete kasutamine

Meie poolt kogutavad isikuandmed on kasutatavad eranditult käesolevas Privaatsuspoliitikas äranäidatud eesmärkidel.

Teie isikuandmeid võime me kasutada:

 •  selleks, et võimaldada Teil kasutada meie veebilehte ja osutatavaid teenuseid;
 • Teiega lepingu sõlmimiseks ja selle täitmiseks;
 • käesoleval veebilehel soetatud kauba tarnimise ja kohaletoimetamise eesmärkidel;
 • arvete väljastamise ja Teile saatmise eesmärkidel;
 • Teie poolt teostatavate maksete kogumiseks;
 • Teile teadete saatmiseks, kirjavahetuseks Teiega;
 • Teile eelnevate ostukorvide info kuvamiseks

Teie isikuandmeid ei säilitata kauem, kui seda nõuavad kogutud andmete eesmärgid. Kui isikuandmed muutuvad ebavajalikeks või lõpeb määratud tähtaeg, kuuluvad need hävitatamisele.

4. Kasutaja õigused

 • nõuda nimekirja isikuandmetest, mis meil küsija kohta on;
 • saada ligipääs meie käsutuses olevatele küsija isikuandmetele;
 • parandada, täiendada, uuendada küsija isikuandmeid;
 • nõuda küsija isikuandmete kustutamist meie andmebaasist;
 • tühistada enda privaatsuseeskirjaga nõusolek;
 • saata meile kaebusi.

5. Vaidluste lahendamine

5.1. Enduuro.ee privaatsuseeskiri on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega ning selle kohaldamist, tõlgendamist ja lõpetamist reguleerivad Eesti Vabariigi seadused.

5.2. Enduuro.ee privaatsuseeskirja täitmisest või täitmata jätmisest tulenevad mis tahes vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui vaidluse osapooled ei suuda vaidlust läbirääkimiste teel lahendada, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus Eesti Vabariigi seadustega sätestatud korras.

6. Privatsuspoliitika muudatused

Meil on õigus igal ajal uuendada või muuta Privaatsuspoliitikat. Selline uuendatud või muudetud Privaatsuspoliitika jõustub alates selle avaldamisest veebilehel. Selleks, et olla teadlik privatsuspoliitika võimalikest muudatustest peaksite Te aeg-ajalt kontrollima käesolevat lehekülge ja veenduma, et Teid rahuldab kehtiv Privaatsuspoliitika versioon.

7. Kontaktandmed

Kui Teil tekib küsimusi, mis on seotud käesoleva Privaatsuspoliitika tingimustega, palume võtta meiega ühendust info@enduuro.ee.